Nieruchomość gruntowa w Krakowie

Nieruchomość gruntowa przy ul. Wł. Łokietka w Krakowie dla celu aktualizacji opłaty z tytułu użytkowania wieczystego.