Działka leśna w gminie Olkusz

Nieruchomość gruntowa przeznaczona na cele leśne w miejscowości Sieniczno, gmina Olkusz.