Działka rolna w gminie Wręczyca Wielka

Część nieruchomości gruntowej przeznaczona na cele rolne w miejscowości Kalej - w gminie Wręczyca Wielka.